ساعت كار كتابخانه

1397/6/25 0:0

 

كتابخانه در دو شيفت صبح از ساعت 30 :7 الي 13:30 و شيفت عصر از ساعت 13:30 الي 19 خدمات ارائه مي دهد.


   
تعداد بازدید:   ۴۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >