ساعت كار كتابخانه

1397/6/25 0:0

 

ساعت كار كتابخانه: شيفت صبح از ساعت 30 :7 الي 13:30 و شيفت عصر از ساعت 13:30 الي 19

 ساعت كار مخزن و بخش امانت: شيفت صبح از ساعت 30 :7 الي 13:30 و شيفت عصر از ساعت 13:30 الي 19


تاریخ بروز رسانی:   25 دی 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >