خط‌ مشی کتابخانه بیمارستان

1400/10/13 0:0

خط‌مشی کتابخانه بیمارستان

 

خط مشی کتابخانه بیمارستان

-         خط مشی فرآیند امانت در کتابخانه بیمارستان

پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد. لذا کتابخانه بیمارستان بر خود لازم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود ، درجهت بهبود و سهولت سرویس دهی در میز امانت تلاش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت ، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای لازم از میز امانت می بایست مشکلات موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد.

 

امانت: استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد و منابع علمی بیمارستان صرفا"به اعضاء کتابخانه امانت داده می شود.

 

 عضویت : منظور از عضویت در کتابخانه ، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانهای می باشد .

 

الف) کادر آموزشی بیمارستان

منظور از کادرآموزشی بیمارستان  کلیه اعضا هیأت علمی و مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس می باشد .

 

ب) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

منظور دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه می باشد .

ج) کارکنان

منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر می باشد

در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد . لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد . در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد .

 

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد:

اعضاء

تعداد منبع

مدت امانت

اعضاء هئیت علمی و رزیدنتها

5 جلد

15روز

دانشجوی تحصیلات تکمیلی،دستیار تخصصی

5 جلد

15 روز

دانشجوی سایر مقاطع

3 جلد

15 روز

کارکنان

3 جلد

15 روز

       

 

تبصره1- مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی برحسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد .

تبصره2- مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند .

تبصره3 - منابع زیر امانت داده نمی شوند :

الف) کتابهای مرجع

ب) کتابهای رزرو شده

 

جریمه دیرکرد

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود فرد مورد نظر بابت تاخیر جریمه خواهد شد.

جبران خسارت

الف)چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می باشد.

ب)چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین  نماید. در غیر اینصورت مبلغ کتاب به روز محاسبه و از فرد دریافت خواهد

 

شد.

3-ب) امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید.

تسویه حساب

الف)- دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی ، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ها بایستی از کتابخانه واحد تسویه نمایند.

ب)- کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی ، بازخرید ، انتقال به سایر دانشگاه ها یا مرخصی طولانی مدت می‌بایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید.

رعایت نظم در کتابخانه

اعضاء کتابخانه هنگام مراجعه و  امانت گرفتن  منابع علمی، بـه منظـور استفـاده هـرچـه بیشتـر از محیـط آرام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

1-رعایت سکوت مطلق در تمام  محیط کتابخانه الزامی است

2- خودداری از خوردن، آشامیدن  و سیگار کشیدن در فضای کتابخانه اکیدا" ممنوع میباشد.

3- مراجعین از بردن هر گونه وسایل شخصی به داخل مخزن کتابخانه ممنوع می باشد.

6- رعایت شئونات اسلامی


تاریخ بروز رسانی:   29 فروردين 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >