آیا دانش آموزان نیز میتوانند از کتابخانه استفاده کنند؟


خير دانش آموزان نمي توانند از كتابخانه استفاده كنند. قفط فرزندان كاركنان و اعضاي هئيت علمي دانشگاه حق اتفاده از كتابخانه را دارند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >