کارگاه


28 آبان 1401
کارگاه تصمیم گیری بالینی در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس برگزار خواهد شد.

 

23 مهر 1401
کارگاه آشنایی با منابع بالینی و جست و جوی شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی UpToDat برگزار شد
کارگاه آشنایی با منابع بالینی و جست و جوی شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی UpToDat در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهدای خلیج فارس برگزار شد.

 

8 آذر 1399
کارگاه آموزشی بازی‌وار سازی در کتابخانه ها
کارگاه آموزشی بازی‌وار سازی در کتابخانه ها

 
 
 
< >